Sala Kolumnowa, Wydział Historyczny, Wrzesień 2014 r.