Uroczystość otwarcia budynku – Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ ul.Kopernika 43