Kolacja zasiadana – 14.09.2011 Biblioteka Uniwersytecka